Bezpečná města | bezpecnamesta.cz

 


Nadace BESIP podporuje projekt Bezpečná města

 


 Národní síť Zdravých měst ČR partnerem projektu Bezpečná města

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


31.10.2006 Společnost Czech Radar se stala signatářem Evropské charty bezpečnosti silničního provozu

Praha, 31. října – Společnost Czech Radar, která je tvůrcem projektu Bezpečná města, se připojila k Evropské chartě bezpečnosti silničního provozu. Charta vznikla z iniciativy Evropské komise a vychází z akčního plánu s cílem snížit do roku 2010 počet mrtvých při dopravních nehodách v EU na polovinu, tedy z 50 000 na 25 000. V současnosti má více než 550 signatářů z řad firem, asociací, subjektů veřejné správy, škol a médií.

„V České republice je nejčastější příčinou tragických dopravních nehod nepřiměřená rychlost. Náš projekt Bezpečná města nabízí městům a obcím cestu, jak se s touto hrozbou vypořádat. Zapojení do Evropské charty bezpečnosti silničního provozu je proto logickou součástí našich aktivit,“ řekl Milan Bednář, ředitel společnosti Czech Radar a.s. a vedoucí projektu Bezpečná města.

 

Každý ze signatářů se přistoupením k Evropské chartě bezpečnosti silničního provozu zavazuje realizovat ve tříletém období konkrétní akce směřující ke snížení počtu smrtelných nehod na silnicích. „Náš závazek cílíme především na osvětu. V letošním roce jsme realizovali dvě preventivní akce, díky kterým mohla vybraná města a obce zmapovat, nakolik se jich týká problém nedodržování předepsané rychlosti řidiči. Vytvořili jsme rovněž webové stránky www.bezpecnamesta.cz jako informační zdroj pro představitele obcí, kde se mohou dozvědět, jak se proti takovým řidičům efektivně bránit. V těchto aktivitách budeme pokračovat i do budoucna,“ řekl Milan Bednář.

 

Osvětová činnost projektu Bezpečná města je zaměřena i na širokou veřejnost, které se problém rychlé jízdy ve městech a obcích intenzivně dotýká. Na stránkách www.bezpecnamesta.cz mohou jejich návštěvníci upozornit na dopravně problematická místa v jejich městě nebo obci. Na přelomu září a října proběhla v rámci projektu výtvarná a literární soutěž pro žáky 1. stupně plzeňských základních škol s názvem „Můžu jít sám do školy?“. Řada soutěžních děl poukázala na neukázněnost řidičů, se kterou se děti každodenně setkávají – zejména na jízdu na červenou.

 

 

Evropská charta bezpečnosti silničního provozu je širokou platformou, která v boji proti smrtelným nehodám spojuje úsilí mnoha participujících subjektů, které se v rámci svých závazků zaměřují na některou z klíčových oblastí: chování účastníků provozu, bezpečnost vozidel, bezpečnost infrastruktury, oblast profesionální dopravy a studium příčin a následků dopravních nehod. Vznikla z iniciativy Evropské komise 29. ledna 2004. Více informací o Evropské chartě bezpečnosti silničního provozu naleznete na stránkách http://www.paueducation.com/charter/index.php?page=index&lng=en.

 

O projektu Bezpečná města:

Bezpečná města jsou společným projektem společností Czech Radar a ICZ, který je určen městům a obcím jako efektivní řešení dopravní bezpečnosti na lokálních komunikacích. V rámci projektu mohou města získat stálá měřící zařízení pro kontrolu rychlosti projíždějících vozidel a průjezdu křižovatkou na červenou. Zařízení jsou poskytována formou pronájmu, čímž odpadá nutnost vysoké počáteční investice na jejich pořízení. Poplatek za pronájem je pokryt z prostředků vybraných od neukázněných řidičů. Instalovaná zařízení jsou v provozu 24 hodin denně a umožňují zaznamenat všechny spáchané přestupky. Jsou propojena s informačním systémem, který pomáhá úředníkům snadněji postihnout maximum přestupků.