Bezpečná města | bezpecnamesta.cz

 


Nadace BESIP podporuje projekt Bezpečná města

 


 Národní síť Zdravých měst ČR partnerem projektu Bezpečná města

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


[cílem je bezpečnost] [technické řešení] [financování]
[právní aspekty]

Bezpečná města - cílem je bezpečnost

 

Projekt Bezpečná města nabízí městům a obcím efektivní řešení dopravní bezpečnosti na lokálních komunikacích. Zařízení pro měření rychlosti jsou městům a obcím poskytována formou pronájmu pro potřeby Městské policie. Principem projektu je propojení měřících zařízení s moderním informačním systémem. Měřící zařízení jsou instalována v terénu a bez potřeby obsluhy zaznamenávají a dokumentují dopravní přestupky. Záznamy jsou poté ve formě digitálních dat přenášeny do systému Správa dopravních přestupků (SDP). Ten je dále zpracovává a poskytuje Městské policii a úředníkům měst a obcí podporu pro vedení správního řízení, včetně vystavení pokut řidičům.

 

Měřící zařízení instalovaná na vybraných křižovatkách či jiných nebezpečných úsecích zachycují jak překračování povolené rychlosti, tak případné průjezdy křižovatky na červené světlo „Stůj“ – tedy dvě nejproblematičtější příčiny dopravních nehod v České republice.

 

Statistiky a zkušenosti ze zemí Evropské unie, kde zavedli podobný systém měřících zařízení a správy přestupků, jednoznačně ukazují, že toto řešení prokazatelně zvyšuje bezpečnost na území města či obce, snižuje počet dopravních nehod a zabraňuje škodám na životech a majetku.