Bezpečná města | bezpecnamesta.cz

 


Nadace BESIP podporuje projekt Bezpečná města

 


 Národní síť Zdravých měst ČR partnerem projektu Bezpečná města

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tvůrci projektu Bezpečná města  

  

CZECH RADAR a.s.

Akciová společnost CZECH RADAR je realizátorem projektu Bezpečná města, jehož cílem je zvýšení bezpečnosti silničního provozu, a to zejména ve městech a obcích. Společnost byla založena 1. července 2004, je držitelem koncesní listiny pro předmět podnikání „úřední měření“ a držitelem autorizace k výkonu úředního měření v oboru měření rychlosti silničních vozidel podle zákona o metrologii. Zařízení používaná společností CZECH RADAR jsou certifikována Českých metrologickým institutem.

www.czechradar.cz

 

 

ICZ a.s.

Společnost ICZ, která centrálně provozuje systém správy dopravních přestupků (SDP), má dlouholeté zkušenosti v oblasti dodávky informačních systémů pro státní správu a projektů ochrany a bezpečnosti informací. Má také významné reference v oborech finance, telekomunikace, média, průmysl a utility. ICZ patří mezi TOP 10 Systémových integrátorů České republiky. Společnost je prověřena Národním bezpečnostním úřadem pro styk s utajovanými skutečnostmi do a včetně stupně utajení „VYHRAZENÉ“.

www.i.cz

 

 

 

 

Partneři projektu Bezpečná města

  

Nadace BESIP

Nadace BESIP vznikla dne 1. září 2004 rozhodnutím Vlády ČR. Účelem nadace je všestranné působení vedoucí ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu.  Aktivity nadace jsou zaměřeny především na výchovu a vzdělávání a podporu výzkumu a vývoje v oblastech souvisejících s bezpečností silničního provozu. Nadace se podílí také na zavádění progresivních organizačních a technických poznatků do praxe.

www.nadacebesip.cz

 

 

 

 

Národní síť Zdravých měst ČR 

NSZM je asociací sdružující města, obce a regiony, které realizují mezinárodní Projekt Zdravé město zaštítěný Světovou zdravotní organizací (WHO). Členové NSZM dlouhodobě a systematicky podporují kvalitu veřejné správy a kvalitu strategického plánování a řízení s ohledem na udržitelný rozvoj a podporu zdraví. Významnou součástí Projektu Zdravé město je i aktivní a pravidelná komunikace s veřejností (komunitní plánování, kulaté stoly, kampaně apod.). Kromě řady dalších témat se asociace soustředí také na problematiku bezpečné a udržitelné dopravy – ta byla schválena Valnou hromadou NSZM jako hlavní téma Zdravých měst, obcí a regionů pro roky 2006-2007.
NSZM má 73 členů (stav 06/2006), s regionálním vlivem na 1151 měst a obcí, ve kterých žije 2,4 milionu obyvatel (24 % populace ČR).

www.nszm.cz